Zayıflama Diyetleri şişmanlatıyor ve hasta ediyor.


Diyet yapmadan, bedene enerji kısıtlamaları dayatmadan
kilo sorunlarından uzak kalmak ya da kilo vermek
mümkün.


Kısıtlama Mikrobu Çöpe dizisinden yayınladığımız kitaplarla
buluşarak Diyetsiz Kalıcı İncelik yolunda ilerleme kararı
alanlara blogumuzda tüm gücümüz ve deneyimimizle
yardıma çalışacağız.

29 Temmuz 2007

Zayıflama Diyetleri Çöpe ücretsiz e-kitap (22)

KISITLAMALI BESLENME HASTALIĞI'NI DOĞRU TANIYIN !

Kısıtlamalı Beslenme hastalığı başlayınca... gelişirken...
Anoreksiya'ya ya da bulimia'ya yakalanmayanlarda da...
Kompülsiyonlar ortaya çıkmakta, denetim kayıpları ile yemeler yoğun suçluluk, pişmanlık, utanç duygularına yol açmaktadır

“Sıkı denetim”-”denetim kayıpları” dönemleri birbirini izlemektedir
Acıkmaktan, doymaktan korkular gelişmekte... bedenin enerji gereksinimleri reddedilir olmaktadır
Bazı besinler veya besin grupları şişmanlattıkları gerekçesiyle sofradan kaldırılmakta ya da kısıtlı tüketilmeye çalışılmaktadır

Dış görünüşe, estetiğe verilen önem artmakta... tartı, bel inceliği, beden yağ oranı, beden kütlesel endeksi saplantıları gelişmektedir
Diyetlerle başa çıkılamayan fazlalıklara, telafi yöntemleri ile müdahale eğilimleri görülmektedir
Zayıflama ilaçları, ürünleri kullanılmakta... mucize ürün-besin beklentileri gelişmektedir

Sporun, hareketin artırılarak, zayıflanabileceğine olan inanış güçlenmekte... spor yapamamak, yapılan sporu bırakmak suçluluk duyulmasına yol açmaktadır
Kilo iniş ve çıkışları, ruhsal dengeyi ciddi olarak etkiler hale gelmekte... kilo alma-verememe korkusu giderk paniğe, kilo terörüne dönüşmektedir
Yemek-yememek mücadelesi yaşamın her anında ön plana geçmeye başlamakta, diğer olağan hayat faaliyetlerini engelleyebilmektedir

Gerginlikler, huzursuzluklar... hatta sevinçler ile besin alımı arasında bağlantı oluşmakta, bedenin enerji ihtiyaçları yerine duygu ve heyecanlar yemek yedirir olmaktadır
Duygu ve heyecanların yemek eylemini başlattığının tespitiyle, dış dünya ile olan ilişkilerin mümkün olan en aza indirilmesi girişimi görülmektedir
Özgüven, özsaygı kayıpları belirmekte... çoğu zaman ağırlaşarak bireyin kendini aşağılamasına, küçük görmesine yol açmaktadır
Mutluluk projeleri, “ince olduktan sonra”ya ertelenebilmektedir

Az yiyebilmek, kendine hâkim olabilmek gerekçeleri ile ödül-ceza sistemleri beslenmeye sokulmaktadır
Denetimi elde tutabilme çabaları yoğunlaştıkça... yargılama ve karar verme mekanizmaları etkilenmekte... kilo, incelik, spor yapılıp yapılmadığı, diyete uyulup uyulmadığı, sağlıklı beslenilip beslenilmediği... diğer insanları ve kendini ölçüp biçmede öncelikli ölçüt haline gelmektedir
Kısıtlamalar zemininde depresyon, panik atak, paranoid eğilimler sık gözlemlenmektedir.